Pravila privatnosti

 1. Općenito

Trgovačko društvo Kokor d. o. o. za trgovinu i usluge posluje u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, a naročito u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.g.) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovim putem informiramo vas koje osobne podatke prikupljamo, u koje svrhe ih koristimo te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

 

 1. Voditelj i/ili izvršitelj obrade osobnih podataka

Kokor d.o.o. Za trgovinu i usluge

Miholjanec, Antuna Mihanovića 1c

OIB: 13433645705

 

www.kokor-group.hr

e-mail adresa: info@kokor-group.hr

 1. Svrhe i pravna osnova obrade osobnih podataka

3.1. Kokor d.o.o. osobne podatke prikuplja neposredno od Vas u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora/kupoprodaje proizvoda i pružanja usluga, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora (ponude, upiti i/ili zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge), ili na temelju druge zakonite osnove.

Osobne podatke upotrebljavamo samo za utvrđene svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe.

Osobne podatke prikupljamo i kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje, npr. slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali dostaviti nam podatke.

3.2. Kada želite sklopiti ugovor s Kokor d.o.o., postavite zahtjev za ponudom, zatražite naše usluge te u svakom slučaju kada ulazite u ugovorni ili poslovni odnos s Kokor d.o.o., obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo Vam pružili uslugu, odnosno omogućili korištenje naših proizvoda u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Prilikom postavljanja Vašeg zahtjeva za kupnju proizvoda ili pružanje usluga, odnosno prilikom ulaska u ugovorni odnos s Kokor d.o.o. bit ćete upoznati o vrsti podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva, odnosno sklapanja i izvršenja ugovora. Ne prikupljamo i ne obrađujemo podatke koji ne služe izvršenju tražene usluge.

Osobni podaci koje prikupljamo u svrhe iz ove točke mogu uključivati npr. ime i prezime, adresu, OIB i drugo.

3.3. Kokor d.o.o. može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u jednu ili više posebnih svrha koje nisu po svojoj krajnjoj namjeni uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza Kokor d.o.o. ili nisu nužne za sklapanje i izvršenje ugovora ili nisu u Vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.). Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste ju slobodni dati, te ju možete u svako vrijeme povući, s tim da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Zahtjev za privolu biti će Vam predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

3.4. Kokor d.o.o. kao pravna osoba, naravno, podliježe zakonskim obvezama kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonom propisane svrhe. Kokor d.o.o. u tom slučaju obradu Vaših osobnih podataka obavlja temeljem tog zakonom propisanog pravnog temelja.

3.5. Naši su informatički sustavi tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili prijenosa Vaših podataka, kao i od eventualnog gubljenja ili brisanja.

 

 1. Primatelji osobnih podataka

4.1. Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u

bazama Kokor d.o.o.

Vaši se podaci mogu dostaviti trećim stranama:

 1. a) kada je to naša zakonska obveza ili kao odgovor na pravni postupak, odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili drugim postupcima
  b) radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti, imovine ili radi zaštite javnog interesa
  c) za administrativnu ili tehničku podršku (npr. našim izvršiteljima računovodstvenih usluga, dostavnim službama i sl.) ili pak za druge poslovne svrhe radi olakšavanja transakcija s Vama
  d) za analizu naših podataka, provođenje mobilnih analitičkih usluga ili održavanje i poboljšanje naših usluga (podložno ugovorima o povjerljivosti, ako je prikladno)
  e) radi podnošenja odgovarajućih pravnih lijekova i ili odgovora na pravne zahtjeve kojima možemo biti izloženi
 2. f) radi ispunjenja uvjeta bilo kojeg Ugovora ili poslovnog odnosa s Vama
  h) u drugim slučajevima, uz Vaš pristanak.

4.2. Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja društva ili dijela društva Kokor d.o.o. ili njegove imovine drugom društvu.

4.3. Vaše osobne podatke možemo otkriti članicama grupe trećim stranama, davateljima usluga ili podizvršiteljima usluga. Ti se davatelji usluga mogu nalaziti u zemlji koja se razlikuje od vaše matične zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države ili zemlja članica Europske unije. Ti davatelji usluga ugovorno su obvezani čuvati povjerljivost i sigurnost vaših podataka.

4.4. U slučajevima dijeljenja podatka trećim stranama Kokor d.o.o. će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

 

 1. Razdoblje pohrane osobnih podataka

5.1. Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe Kokor d.o.o. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da se tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakonom nije propisano drukčije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).

5.2. Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze Kokor d.o.o. pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava (na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu.

5.3. Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni. Anonimizirani podaci mogu se koristiti u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje rok pohrane tih podataka.

 

 1. Prava ispitanika

6.1. U odnosu na obradu Vaših osobnih podataka, osiguravamo Vam sljedeća prava:

(i) pravo na pristup osobnim podacima

(ii) pravo na ispravak ili dopunu podataka

(iii) pravo na brisanje (zaborav)

(iv) pravo na ograničavanje obrade

(v) pravo na ulaganje prigovora u vezi obrade osobnih podataka

(vi) pravo na prenosivost podataka

6.2. Zahtjev za ostvarivanje svojih prava iz prethodne točke možete postaviti putem e-mail adrese: info@kokor-group.hr  Vaše zahtjeve i upite obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

6.3. Radi ostvarenja i zaštite svojih prava, korisnik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresi Martićeva ulica 14, Zagreb.

 

 1. Korištenje Internet stranice

Našu Internet stranicu www.kokor-group.hr  možete pregledavati i koristiti anonimno, jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice.

Prilikom korištenja naše Internet stranice mogu se pohraniti podaci iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv Vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Navedeni podaci mogu se koristiti u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimizaciju svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati.

Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se oni koriste u svrhu u koju su dani.

Skip to content